Vladimír Brunton


Vladimír Brunton, fotograf, papírník a umělecký tiskař se narodil r.1961 v Rakovníku ve znamení raka. Dětství a studia prožil v Ostravě, několik let působil v Praze. V současné době žije a pracuje v Kostelci na Hané, kde má také papírnu na výrobu japonského ručního papíru a ateliér. Měl možnost hodně cestovat a získávat zkušenosti v zemích jako Japonsko, Izrael, USA, a Čína. Věnoval se historickým metodám zpracování fotografie, výrobě japonského ručního papíru a tisku na něj. Znalosti dále rozvíjí doma v Česku a aplikuje je ve svých dílech. Jeho velký vzor a inspirace je František Drtikol a dědeček, který byl také fotograf a zanechal po sobě mnoho starého fotografického materiálu. Ten Vladimír Brunton postupně využívá ke svým experimentům.

Vladimír Brunton se od roku 2000, kdy se dal na dráhu fotografie, jako své profese, účastnil nespočtu autorských i společných výstav v Česku i zahraničí. Jeho fotografické projekty, které realizoval vlastní ( Portréty osobností ), nebo ve spolupráci s uznávanými výtvarníky ( Divine, Maniscalchi ad.) ač tematicky různé, vždy nesou silný Bruntonův rukopis, je z nich cítit láska, zaujatost a velká pracovitost. Fotografické obrazy V.Bruntona můžeme vidět v soukromých i veřejných sbírkách po celém světě.

„Cesta osobního rozvoje, kterou musí ujít každý sám a bývá tak rozmanitá by ho měla jednoznačně naplňovat pocitem nefalšovaného štěstí a spokojenosti. Pokud tomu tak není, je chyba v závislosti jedince na okolí, které s ním zmítá v dobrém, či zlém a ten není schopen být za každé situace vnitřně dost silný a vyrovnaný. Každý se snaží více, či méně, vědomě, či nevědomě, různými metodami a způsoby, úspěšně, či neúspěšně, se k této síle a vyrovnanosti přiblížit„.
Vladimír Brunton o podstatě šťastného života.

V osobním životě rád chodí bos, praktikuje půsty a prapůvodní jógu a propaguje jejich blahodárné účinky na zdraví a psychiku.

Těším se na možnost
spolu s Vámi vytvářet a realizovat
Vaše fotografické příběhy.


zpět