Techniky zpracování fotografií
Vladimírem Bruntonem


Po celou dobu své fotografické kariéry se zabývá vlastnoručním zpracováním svých fotografií, které vznikají focením na celuloidové černo-bílé filmy různých formátů, od kinofilmu po listové negativy 8x10“ a 4x5“ focené starými deskovými fotoaparáty. Následně filmové negativy prosvěcuje v temné komoře a k výrobě pozitivu – obrazu používá historické fotografické procesy.

  1. Stříbrná želatina - metoda, kterou používá nejčastěji. Fotografickou emulzi si sám míchá a nanáší štětcem na speciálně upravené plátno (originální know-how V.Bruntona). Poté obraz vyvolává v chemických lázních a na závěr tónuje sulfidem, aby fotografický obraz byl stálý a neměnný po několik generací.
  2. Olejografie – takto nazval vlastní techniku přenosu fotografie olejovou barvou na japonský ruční papír Washi * pomocí mechanického tlaku tiskařských válců a přenosové matrice s fotografickou předlohou. Charakter takto tištěného obrazu dovoluje autorovi adjustovat ho do speciálně upraveného, prosvíceného, dubového rámu, takže slouží zároveň jako originální interiérové osvětlení.

Certifikát autorské tvorby Vladimíra Bruntona

Certifikát autorské tvorby

* Washi papír
Japonský ruční papír Washi, který je nejkvalitnějším druhem papíru vyráběným na bambusových sítech tradiční japonskou technikou nagashi-zuki z lýka keřů Morušovníků. Je mimořádně pevný a přitom tenký a lehký.
zpět